Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

Obróbka CNC stopów Aluminium

W Specialtech pracujemy z różnymi materiałami, ale dzisiaj chcieliśmy opisać rodzaje stopów aluminium, które poddajemy obróbce. Dlaczego aluminium? Podstawowa zaleta jest powszechnie znana. To lekkość materiału i łatwość jego obróbki (plastyczność materiału) sprawia, że znajduje on zastosowanie w budownictwie (różnego rodzaju profile, profile okienne, elementy wyposażenia: oświetlenie, grzejniki, itp.), przemyśle audiowizualnym, przemyśle lotniczym i samochodowym. Jednym ze sposobów uzyskania finalnego elementu jest jego obróbka CNC.

Obróbka skrawaniem stopów aluminium

Obróbka skrawaniem aluminium wymaga wiedzy, doświadczenia, odpowiednich narzędzi i warunków. W zależności od rodzaju stopu aluminium obróbka skrawaniem będzie inna, a na parametry jak prędkość obrotowa wpływ mają ustawienia i moc maszyny CNC. Skuteczność i efektywność obróbki zależy w dużej mierze od wiedzy i umiejętności operatora (technologa). Zagrożeniem w trakcie frezowania aluminium jest powstawanie narostu na ostrzu narzędzia lub nieodpowiednie odprowadzenie wiórów oraz ciepła. Dlatego poszukując wykonawcy elementów CNC z aluminium warto wybierać partnera, który ma doświadczenie w obróbce tego materiału.

Obróbka CNC stopów Aluminium

Stopy Aluminium

Zgodnie z normą PN-EN 573-3:2019-12, stopy aluminium są klasyfikowane według składu chemicznego w ośmiu seriach, a oznaczenie składa się z czterech cyfr, z których pierwsza oznacza główny dodatek stopowy. Poniżej dla lepszej orientacji dla mniej wtajemniczonych czytelników przedstawiamy listę wraz z krótkim komentarzem.

  • 1xxx – brak dodatków (zanieczyszczenia <1%) – Czyste aluminium cechuje się niską wytrzymałością, ale dużą plastycznością i łatwością obróbki zarówno na gorąco, jak i na zimno. Czyste aluminium ma bardzo dużą odporność na korozję oraz wysoką przewodniość cieplną i elektryczną.
  • 2xxx – dodatek miedzi – Cu – Stopy aluminium i miedzi cechują się większą twardością w stosunku do serii 1, przy jednoczesnym spadku odporności na korozję.
  • 3xxx – dodatek manganu – Mn – Stopy aluminium i manganu wykazują niską wytrzymałość, ale łatwo poddają się obróbce plastycznej (są bardzo dobrze spawalne). Cechują się wysoką odpornością na korozję.
  • 4xxx – dodatek krzemu – Si – Stopy aluminium i krzemu noszą nazwę silumin. Silumin cechuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję.
  • 5xxx – dodatek magnezu – Mg – Właściwości zbliżone do stopu aluminium z krzemem przy jeszcze większej odporności na korozję.
  • 6xxx -dodatek magnezu oraz krzemu – Mg + Si – Jedne z częściej wykorzystywanych stopów aluminium. Są odporne na korozję przy zachowaniu dobrej plastyczności. Minusem jest średnia wytrzymałość mechaniczna.
  • 7xxx – dodatek cynku i magnezu – Zn + Mg – Ta seria stopów aluminium cechuje się najwyższą wytrzymałością, minusem jest niska odporność na korozję.
  • 8xxx – Ta seria obejmuje dodatki tworzące stopy niesklasyfikowane w powyższej liście.

Najczęściej wykorzystywane stopy aluminium w Specialtech

Rozwijając powyższą listę poniżej prezentujemy stopy aluminium, które najczęściej poddajemy obróbce (w tym obróbce CNC), wraz z podaniem ogólnych cech i zastosowań tych stopów.

Obróbka skrawaniem aluminium

Stop aluminium PA6 / 2017
Dobre własności wytrzymałościowe, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie. Ten stop nadaje się do spawania, przy zachowaniu średniej odporności na korozję. Zastosowanie: produkcja elementów konstrukcyjnych pojazdów, części do budowy maszyn, podzespoły dla motoryzacji.

Stop aluminium PA13 / 5083
Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, łatwość spawania oraz odpornością na korozję w wodzie morskiej. Zastosowanie: produkcja elementów spawanych, platform, masztów, w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcjach spawanych, budowie maszyn, do budowy form piankowych.

Stop aluminium PA11 / 5754
Średnia wytrzymałość na rozciąganie, wysoka odporność na korozję (szczególnie w warunkach morskich i wodzie morskiej). Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa. Zastosowanie: produkcja AGD, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, elementy środków transportu, przewody pneumatyczne i hydrauliczne.

Stop aluminium PA38 / 6060
Średnia wytrzymałość na rozciąganie i zmęczeniowa. Materiał jest podatny do anodowania dekoracyjnego oraz do spawania. Zastosowanie: pręty i profile, wysoka podatność do tłoczenia pozwala uzyskiwać profile o skomplikowanych kształtach, profile okienne, profile drzwi, ogrodzenia, balustrady, radiatory, wyposażenia samochodów, elementy przyczep.

Stop aluminium PA4 / 6082
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję oraz pracę uderzeniową. Średnia wytrzymałość zmęczeniowa, materiał poddaje się obróbce skrawaniem. Łatwo poddaje się polerowaniu. Zastosowanie: elementy nośne pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep autobusów, statków, dźwigów, wagonów kolejowych, mostów, elementy zbiorników, urządzeń górniczych, układów hydraulicznych.

Stop aluminium PA9 / 7075
Wysoka wytrzymałość mechaniczna (porównywalna ze stalą konstrukcyjną), bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa. Doskonała obrabialność skrawaniem i najwyższa twardość, do 190 HB. Średnia odporność na korozję, łatwość szlifowania, polerowania oraz obróbki elektroerozyjnej. Zastosowanie: tworzenie form rozdmuchowych, form na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników. Również stop idealny dla przemysłu lotniczego oraz przy produkcji sprzętu sportowego.

Jeśli szukasz profesjonalnego centrum obróbczego, z najwyższej jakości maszynami i wykwalifikowaną kadrą, to zapraszamy do kontaktu. Nasi technolodzy pomogą dobrać odpowiedni stop aluminium do projektu, a także pomożemy stworzyć projekt i prototyp.

Zapraszamy do kontaktu.